آرشیو

طراحی نمای ساختمان مسکونی -خمینی شهر-

طراحی نمای ساختمان مسکونی-خمینی شهر –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای شاه دوست واقع در اصفهان خمینی شهر انجام شد. طراحی نمای ساختمان به صورت گسسته و استفاده از انواع شیشه نمای ساختمان میتواند به تامین حداکثری نور بنا کمک شایان توجهی داشته ...

طراحی نمای ساختمان ارشاد

طراحی نمای ساختمان –  سال 1401 پروژه طراحی نمای شمالی ساختمان ارشاد واقع در خیابان توحید اصفهان در سال 1401 توسط مهندس مجید رضایی انجام گرفت. در پروژه های نما توجه به موقعیت مکانی، آب و هوا منطقه، بوجه در نظر گرفته شده و مدل نمای ...