آرشیو

طراحی نمای ساختمان مسکونی -خمینی شهر-

طراحی نمای ساختمان مسکونی-خمینی شهر –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای شاه دوست واقع در اصفهان خمینی شهر انجام شد. طراحی نمای ساختمان به صورت گسسته و استفاده از انواع شیشه نمای ساختمان میتواند به تامین حداکثری نور بنا کمک شایان توجهی داشته ...

نمای ساختمان مسکونی – خیابان برازنده

نمای ساختمان مسکونی - خیابان برازنده –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای فیاض واقع در اصفهان خیابان برازنده خیابان ابوریحان انجام شد. با توجه به اضافه شدن سطح نما در نما ساختمان دو طبقه به بالا طراح میتواند طراحی نما را خلاقانه تر ...

نما ساختمان – خیابان شریف واقفی

نمای ساختمان - خیابان شریف واقفی –  سال 1400 پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای فرحناکیان واقع در اصفهان خیابان شریف واقفی انجام شد. طراحی نما ساختمان با سنگ و آجر مدرن انجام شده است. نورپردازی انجام شده در نما باعث زیبایی دوچندان در شب خواهد شد.  ...