طراحی کلینیک و طراحی مطب

اجرای بهترین نمونه کارهای طراحی کلینیک و طراحی مطب، نیازمند شناخت اصول کاربردی و قواعد آن است. در این فرایند، مراجعه کنندگان حساسیت بالایی نسبت به طراحی داخلی کلینیک و طراحی مطب دارند. از این رو، دقت کافی به اصول طراحی کلینیک و اصول طراحی مطب می تواند نسبت به تخصص های پزشکی متفاوت، رویکرد و نگرش متفاوتی در دیزاین کلینیک و دیزاین مطب داشته باشد. از جمله:

  • طراحی کلینیک پزشکی
  • طراحی کلینیک زیبایی
  • طراحی کلینیک دندانپزشکی
  • طراحی کلینیک پوست و مو

این روند شباهت ها و تفاوت هایی نسبت به طراحی داروخانه و دکوراسیون داخلی آن دارد که در پروژه های طراحی داخلی داروخانه با آن آشنا خواهیم شد.

ارسال نظر