طراحی کلینیک دندانپزشکی شهرک سلامت

پروژه طراحی کلینیک  –  سال 1401

 

این پروژه واقع در شهرک سلامت اصفهان در بزرگراه آقابابایی قرار دارد. طراحی کلینیک دندانپزشکی جناب آقای دکتر زمانی در سال 1401  انجام شده است. همانطور که در عکس کلینیک و عکس مطب مشاهده میکنید در طراحی پروژه های درمانی حفظ اصول طراحی کلینیک بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال دکور کلینیک پوست با زیر فضاهای کلینیک زیبایی و پلان کلینیک زیبایی و با اصول طراحی مطب دندانپزشکی متفاوت است. همینطور در موارد جزئی تر انتخاب مبل کلینیک زیبایی با طراحی اتاق انتظار مطب دندانپزشکی تفاوت دارد. گروه مهندسی ساختمایه با توجه به سابقه در این حوزه تلاش میکند؛ طراحی کلینیک و طراحی مطب موارد فوق را به دقت مورد بررسی قرار دهد.