طراحی پارک و فضای چند منظوره بوستان زندگی – اصفهان- خیابان چهار باغ نجف اباد- منطقه تفریحی بیشه