طراحی نما- کرج- مهر شهر-

پروژه در حال ساخت- سال طراحی 1398-سبک طراحی مدرن-متریال به کار رفته :ترکیب اجر سفید 3سانتی عمودی نما چین و اجر طوسی افقی