طراحی نما- اصفهان-ملک شهر-خیابان 17 شهریور

پروژه در حال ساخت- سال طراحی 1399-سبک طراحی مدرن-متریال به کار رفته :ترکیب اجر سفید 3*31به صورت خشکه چینی واجر رندوم طوسی