طراحی نما- اصفهان-خیابان قرضی-خیابان رضا زاده

سال طراحی 1399-سبک طراحی مدرن-متریال به کار رفته :اجر سفید ادیب- ترمو وود فنلاندی