طراحی نما- اصفهان-بلوار کشاورز

سال طراحی تابستان 1399 -سبک طراحی مدرن-متریال به کار رفته : اجر  انتیک در نمای جنوبی-ترکیب اجر و ترمو وود در نمای شمال