طراحی نمای ساختمان مسکونی -خمینی شهر-

نمای بیرونی

طراحی نمای ساختمان مسکونی-خمینی شهر –  سال 1400

پروژه طراحی نما ساختمان؛ کارفرما جناب آقای شاه دوست واقع در اصفهان خمینی شهر انجام شد.

طراحی نمای ساختمان به صورت گسسته و استفاده از انواع شیشه نمای ساختمان میتواند به تامین حداکثری نور بنا کمک شایان توجهی داشته باشد. مخصوصا در طراحی نمای ساختمان هایی که نور جنوبی دریافت میکنند؛ و طراحی پلان دکوراسیون داخلی به گونه ای است که سالن و یا اتاق ها در سمت جنوبی هر واحد ساختمانی قرار دارند؛ نمای شیشه ای میتواند علاوه بر تامین نور، انرژی و شادی مضاعفی به فضای ساختمان القا کند. لذا در این نمای ساختمان سعی شده علاوه بر طراحی نمای مدرن و شیک، حالت گسسته بودن طراحی هم مد نظر قرار گرفته و از نمای شیشه استفاده شود. در صورتی که این سبک از دکوراسیون و نمای ساختمان مورد علاقه شماست، میتوانید از مشاوره رایگان تیم پشتیبانی گروه ساختمایه استفاده کرده و در مورد:

  • انواع شیشه نمای ساختمان
  • نمای شیشه سکوریت
  • قیمت نمای شیشه ای ساختمان
  • نمای شیشه ای فریم لس
  • نمای شیشه ای کرتین وال
  • نمای شیشه ای ناپیوسته
  • نمای شیشه ای اسپایدر
  • نمای شیشه ای تراس
  • انواع نمای شیشه ای
  • نمونه عکس نمای شیشه ای ساختمان 

سوالات خود را پرسیده و امکانسنجی استفاده از این مصالح کاربردی در پروژه خود را انجام دهید. در ادامه میتوانید عکس های پروژه نمای ساختمان مسکونی که بر اساس اصول جدیدترین نمای ساختمان طراحی شده را مشاهده نمایید