طراحی نمای ساختمان ارشاد

طراحی نمای ساختمان –  سال 1401

پروژه طراحی نمای شمالی ساختمان ارشاد واقع در خیابان توحید اصفهان در سال 1401 توسط مهندس مجید رضایی انجام گرفت. در پروژه های نما توجه به موقعیت مکانی، آب و هوا منطقه، بوجه در نظر گرفته شده و مدل نمای ساختمان که مدنظر کارفرماست، اهمیت زیادی دارد. در این پروژه طراحی نمای ساختمان با توجه به موارد فوق برای ساختمان مسکونی سه طبقه انجام گرفته است. کارفرمایان عزیز باید توجه داشته باشند که ارزانترین نمای ساختمان و یا جدیدترین نمای ساختمان به معنای بهترین نمای ساختمان نخواهد بود. لذا با مشاوره و بررسی انواع نمای ساختمان و کاتالوگ نمای ساختمان میتوان بهینه ترین گزینه نما از نظر کاربرد و قیمت نمای ساختمان را درنظر گرفت.