طراحی منزل مسکونی – کلاسیک -خانه اصفهان

3 اصل مهم در طراحی دکوراسیون داخلی !!!!؟؟؟

به طور کلی، انتخاب سبک معماری، تاثیرگذار در دیزاین داخلی ساختمان است. اما در طراحی اصولی دکوراسیون داخلی یک مجتمع، رعایت نکات طراحی یک بخش جداناپذیراست.این پارامترهای مهم شامل:

  • انتخاب رنگ متعادل
  • تفکیک بندی داخلی
  • استفاده ازنورپردازی

می باشد.