طراحی مجموعه اداری شرکت دانش بنیان -کاوش انرژی پاسارگاد

نمای بیرونی

پروژه در حال اجرا-  سال طراحی-1398-1399

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان مؤسس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور در محدوده اتوبان آزادگان خمینی شهر و جنب دانشگاه صنعتی اصفهان، و نزدیک به شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری خمینی شهر از جمله چشمه لادر ضمن حمایت از راه‌اندازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان توانسته است گام‌های مؤثری در توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی بردارد. دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی رئیس فعلی دانشگاه صنعتی اصفهان از تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۷ تا پیش از عهده دار شدن این منصب، ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را بر عهده داشت[۱]. در ۱ تیر ۱۳۹۸ و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر جعفر قیصری به سمت سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد[۲]. 1